Hızlı teklif almak için tıklayınız.
Trafik Sigortası

Hızlı teklif almak için tıklayınız.

  • Pzt - Cuma : 08:30 - 18:00 Ct: 09:00 - 17:00 Pz: Kapalı
Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, motorlu taşıtın işletilmesi esnasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması veya maddi zararlara sebebiyet verilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer ve bunlar bütün sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenmektedir.

Trafik sigortası primleri, sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilmekte ve belirlenen primler her üç (3) ayda bir değiştirilmektedir. 

Trafik Sigortası İle Teminat Altına Alınan Rizikolar

  • Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu taşıtın işletilmesi esnasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
  • Taşıta bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası dahilindedir. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
  • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması sebebiyle, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
  • Bu sigorta işletenin (sigorta sahibinin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.